Archiv Prokuratura v Kondici

Nejvyšší státní zástupce se ohradil proti útokům politiků na žalobce

Toto je 1. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ohradil proti pokusům některých politiků útočit na žalobce a podlomit v ně důvěru. Je připraven vysvětlit práci státního zastupitelství nejvyšším ústavním činitelům. Uvedl to v tiskovém prohlášení, které dnes publikoval mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Práci šéfa olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvana ve čtvrtek komentoval prezident Miloš Zeman.

Číst

Otevřený dopis ministryni spravedlnosti: „Novela zákona o státním zastupitelství představuje největší oslabení nezávislosti veřejné žaloby od roku 1993“

Vážená paní ministryně,

v nedávných dnech jsem v médiích zaznamenal několik Vašich výroků, které považuji za znepokojující, neboť paušálně napadají a snižují práci celé soustavy státního zastupitelství, aniž by byly podloženy fakty. Vzhledem k veřejnosti Vašich prohlášení na tato reaguji formou otevřeného dopisu.

V rozhovoru pro MF DNES z 8. října jste uvedla, že „státní zástupci by chtěli velké peníze, chtěli by srovnání se soudci, chtěli by být jakýmsi čtvrtým ústavním pilířem. Ale podívejme se na celou řadu kauz, které skončily fiaskem. Je třeba se zamyslet, kam vůbec státní zastupitelství směřuje a kde je ukotveno“. V témže rozhovoru dále tvrdíte, že státní zástupci chtějí jen moc a tolik nevnímají své povinnosti. Žádáte veřejné žalobce, aby zpozorněli a začali být ve své práci důslednější. Částku, kterou stát lidem letos vyplatil jako náhradu škody v souvislosti s trestním řízením, považujete za alarmující. Uvádíte, že nechcete, aby byli státní zástupci v Ústavě vyjmuti z moci výkonné. Dne 4. října jste v tiskové zprávě oznámila, že jste podala kárné žaloby na dva státní zástupce, odpovědné za trestní stíhání komunálních politiků v Postoloprtech. Případ jste označila za důkaz zásadního a dlouhodobého selhání, které nebyla soustava státního zastupitelství schopna sama vyřešit.

Předně konstatuji, že mi není známo nic o tom, že by jakýkoli státní zástupce v posledních několika letech projevoval nespokojenost se svým platem a nárokoval jeho zvýšení na úroveň soudců. Dovolím si vyjádřit názor, že současné platové ohodnocení odpovídá vysokým odborným i osobním nárokům, kladeným na naši práci.

Především se však musím důrazně ohradit proti Vašim slovům o neúspěchu řady kauz a neschopnosti nést odpovědnost za ně, která vyvolávají dojem, že soustava státního zastupitelství jako celek nefunguje řádně a trpí systémovými vadami.

Veřejně přístupná Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018 konstatuje, že ze všech osob, které státní zástupci obžalovali, bylo soudem pravomocně zproštěno obžaloby pouze 5,2 %, přičemž u tohoto důležitého ukazatele dochází od roku 2012 k trvalému poklesu. Uvážíme-li, že zákon ukládá státnímu zástupci podat obžalobu i v případech, kdy důkazní situace není zcela jasná, docházíme k závěru, že státní zastupitelství jako celek pracuje kvalitně a je vysoce úspěšné. Trestní řízení je relativně rychlé, zejména ve srovnání s občanskoprávními soudy. Přípravné řízení, nad jehož úspěšným průběhem vykonává státní zástupce dozor, je v 92 % případů skončeno do šesti měsíců. Dlouhodobě stoupá objem zajištěných výnosů z trestné činnosti, jen loni se podařilo zajistit majetek v hodnotě 7,9 miliardy korun a v posledních letech došlo též k nárůstu uložených peněžitých trestů, neboť poměr počtu uložených peněžitých trestů k počtu odsouzených osob v roce 2018 dosáhl celkových 18,12 % (přičemž v roce 2015 to bylo jen 4,65 %). V porovnání s dřívějšími obdobími došlo k výraznému kvantitativnímu a především kvalitativnímu pokroku v právně i skutkově nejnáročnějších věcech závažné finanční, hospodářské a sofistikované korupční kriminality, a třebaže celkový objem kriminality klesá, u těchto složitých kauz je trend právě opačný. Výsledky není možno dohlédnout hned, samotné soudní řízení v těchto případech obvykle trvá několik let. Současně je zjevné, že soustava státního zastupitelství řádně reaguje na zjištěná pochybení ve svých vlastních řadách, což dokládají také podané kárné žaloby na konkrétní státní zástupce. Nelze odhlédnout ani od toho, že i ve své netrestní působnosti vstupuje státní zastupitelství výrazně a v řadě případů úspěšně k ochraně veřejného zájmu, např. formou správních žalob v případech tzv. solárních elektráren.

Výše uvedená fakta mě vedou k závěru, že kondice státního zastupitelství se stále zlepšuje, dokonce je možno říci, že v současnosti se podle prokazatelných výsledků činnosti nachází ve vůbec nejúspěšnější éře své dosavadní existence. Tvrdím to i s vědomím možných individuálních excesů konkrétních státních zástupců, které jsou statisticky výjimečným jevem, a nelze se jim vyhnout v žádném systému, kde pracují lidé.

Plné znění (pokračování textu) zde: Otevřený dopis ministryni spravedlnosti: „Novela zákona o státním zastupitelství představuje největší oslabení nezávislosti veřejné žaloby od roku 1993“

Dále k tématu:

 • Nejvyšší státní zástupce se ohradil proti útokům politiků na žalobceNejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ohradil proti pokusům některých politiků útočit na žalobce a podlomit v ně důvěru. Je připraven vysvětlit práci státního zastupitelství nejvyšším ústavním činitelům. Uvedl to v tiskovém prohlášení, které dnes publikoval mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Práci šéfa olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvana ve…
  Tags: v, státní, se, zastupitelství, a, státního, že, justice
 • Soudce NSS Karel Šimka: Společnost a ekonomika nemohou být postaveny na kasárenské logice strachuSprávce daně má či brzy bude mít nástroje, které mu umožňují v podstatě v přímém přenosu sledovat tok zboží a peněz v ekonomice. Ví kdo, kdy a s kým obchoduje, a dokáže si v reálném čase udělat hrubou představu o tom, za kolik a v jakých objemech se co prodává…
  Tags: a, v, se, justice
 • Válka soudkyň. Případ bývalého velvyslance Sedláčka si přehazují už osm let.Ani šest osvobozujících rozsudků nestačilo, aby Milan Sedláček, bývalý ředitel brněnského Divadla Husa na provázku a posléze diplomat a generální sekretář ministerstva zahraničí, přestal chodit po soudech. A to kvůli třem propagačním kampaním v celkové hodnotě 1,5 milionu korun, které měly v roce 2008 přilákat firmy z Hongkongu, Singapuru a…
  Tags: v, a, se, že, justice
 • Pavel Kučera: Nezávislost státního zastupitelství? Nezávislé jsou jen a jen soudy.S doyenem českých soudců Pavlem Kučerou zahajuje Česká justice minisérii rozhovorů s pamětníky věnovanou čtvrtstoletí budování základů právního státu.
  Tags: a, v, se, že, justice
 • Jan Sváček: Státní zástupce by neměl s chabou obžalobou vůbec k soudu choditOsoby, kterých se týkají úniky z trestních spisů, by měly vystupovat daleko razantněji, měly by podávat trestní oznámení. Podle zásady legality je navíc státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Jestliže se objeví v novinách odposlech, který evidentně unikl nezákonnou cestou ze spisu, neměl by státní…
  Tags: se, v, a, k, že, státní, justice

Válka soudkyň. Případ bývalého velvyslance Sedláčka si přehazují už osm let.

Toto je 3. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Ani šest osvobozujících rozsudků nestačilo, aby Milan Sedláček, bývalý ředitel brněnského Divadla Husa na provázku a posléze diplomat a generální sekretář ministerstva zahraničí, přestal chodit po soudech. A to kvůli třem propagačním kampaním v celkové hodnotě 1,5 milionu korun, které měly v roce 2008 přilákat firmy z Hongkongu, Singapuru a Číny na Česko­-asijské fórum v Praze.

Číst

Soud osvobodil Vitáskovou v kauze solárních podvodů

Toto je 4. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je nevinná. Očekávaným rozsudkem skončil ve středu u brněnského soudu částečně obnovený proces týkající se udělení licencí dvěma solárním elektrárnám. Původně Vitásková dostala 8,5 roku, po zásahu Nejvyššího soudu však brněnskému soudu nezbylo než Vitáskovou obžaloby zprostit.

Číst

Velké spiknutí se neprokázalo, za opravy hřebčína padla podmínka a pokuty

Krajský soud vynesl rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Obžalobě čelilo pět firem a 17 lidí, osmnáctý obviněný zemřel před projednáváním soudem. Ten nakonec potrestal podmínkou jediného člověka, Vladimír Nový dostal rok vězení s odkladem na tři léta.

Nový pracoval pro hřebčín jako odborný zástupce investora a podle obžaloby právě on měl konspirativně dojednávat, jak se bude opravovat a za kolik. Kromě podmíněného trestu dostal také pokutu 30 tisíc korun.

S finanční sankcí odchází od soudu také projektant Daniel Chráska, který má zaplatit 15 tisíc korun, a architekt Lukáš Pavlík, jen dostal pokutu 20 tisíc korun. Soud je shledal vinnými ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

„Podrobným popisem Nový napomáhal k řešení trestné činnosti. Jeho primárním zájmem bylo opravit hřebčín. Jeho trest je výchovný. Postačuje pohrůžka trestu a pokuta,“ řekl v odůvodnění předseda trestního senátu Krajského soudu v Hradci Králové Roman Drahný.

Další dva potrestaní se podle soudce snažili vyjít vstříc požadavkům Nového. Peněžitý trest je podle Drahného dostatečným potrestáním.

Všichni ostatní – fyzické osoby i firmy – byli obžaloby zproštěni.

Rozsudek není pravomocný, na místě se v neprospěch všech obžalovaných odvolal státní zástupce Adam Borgula.

„Odvolal jsem se proti všem výrokům soudu, neboť jsem se neztotožnil s právní kvalifikací ani se závěry ohledně pochybností o vině zproštěných obžalovaných,“ řekl Borgula.

Plné znění (pokračování textu) zde: Velké spiknutí se neprokázalo, za opravy hřebčína padla podmínka a pokuty

Dále k tématu:

 • Rozsudek v kauze pražského Dopravního podniku a lobbisty Rittiga je totálním debaklem obžaloby. Soud neuznal odposlechy a klíčový svědek je nedůvěryhodnýRozsudek v kauze údajného tunelování pražského Dopravního podniku, který soud vyhotovil po více než půl roce, popisuje totální propadák obžaloby. Senát pražského Městského soudu zprostil obžaloby všech 17 obžalovaných. Z verdiktu, který má Ekonomický deník k dispozici, plyne, že nebyl žalovaný skutek, ze kterého státní zástupce vinil mimo jiné bývalého…
  Tags: v, a, obžaloby, soud, soudu, rozsudek, zástupce, se
 • Soud pravomocně osvobodil Rittiga v kauze tunelování Oleo Chemical. Hrozilo mu až 10 letOsvobození lobbisty Iva Rittiga v kauze tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical je pravomocné. Ve středu o tom rozhodl pražský vrchní soud, který zamítl odvolání státního zástupce Adama Borguly. Podnikatel čelil obžalobě ze zpronevěry, krácení daní a praní špinavých peněz, za což mu hrozilo pět až deset let vězení. Borgula uvedl,…
  Tags: soud, v, a, borgula, soudu, se, zástupce
 • Dozoroval kauzu Drobil, teď rozkrývá korupci v dopravním podnikuVeřejnosti je jeho jméno neznámé, přitom se podílel na vyšetřování kauzy, která stála křeslo ministra Pavla Drobila (ODS). Žalobce Adam Borgula se nyní na vrchním státním zastupitelství řadí ke klíčovým osobám ve vyšetřování korupce v pražském dopravním podniku. Společně s Lenkou Bradáčovou se mu podařilo po dvou letech policejního „vyčkávání“…
  Tags: v, se, borgula, s
 • Šéf žalobců Zeman: V kauze Dvořák a spol. nejde o podjatostV případu prodeje jízdenek pražského dopravního podniku, v němž je stíhán mimo jiné jeho exředitel Martin Dvořák, nedojde k změně dozorového žalobce Adama Borguly. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, podle něhož žalobce Borgula není podjatý. On-line deníku TÝDEN.CZ to řekl Dvořákův obhájce.
  Tags: v, a, se, borgula
 • Pražský Vrchní soud začne projednávat odvolání v kauze pražských jízdenekPražský Vrchní soud začne na konci června projednávat odvolání v kauze údajně předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik. Státní zástupce odvolání podal na konci února. Na lavici obžalovaných by měli opět usednout mimo jiné bývalý ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák, lobbista Ivo Rittig nebo známí advokáti. Žalobce požaduje zrušení rozsudku…
  Tags: v, a, soud, soudu, se, borgula

Rittig pražský dopravní podnik netuneloval, rozhodl soud. Všech 17 obviněných zprostil obžaloby

Toto je 6. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Soud zbavil obžaloby všech 17 obviněných v kauze údajného tunelování pražského dopravního podniku (DPP). Podle soudce Petra Hovorky nebyl žalovaný skutek, ze kterého státní zástupce vinil mimo jiné bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka a lobbistu Iva Rittiga, trestným činem. Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce Adam Borgula se proti němu na místě odvolal.

Číst

Zproštěn obžaloby. Krácení daní při prodeji severočeských solárů se podle soudu neprokázalo

Toto je 7. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Pražský městský soud nepravomocně zprostil obžaloby někdejšího předsedu představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara. Obžaloba ho vinila z krácení daní při prodeji severočeských solárních elektráren ČEZu. Podle soudu se ale skutek nepovedlo prokázat, sám Shenar vinu odmítl a řekl, že zákon neporušil.

Číst

Prokrastinující neschopný žalobce bude půl roku „pracovat zadarmo“, podle soudu jde o akt milosrdenství

Toto je 8. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

O třicet procent bude mít příští dva roky snížený plat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě Martin Pavelka. Přestože jde o druhé nejpřísnější možné kárné opatření, odcházel od Nejvyššího správního sodu spokojený. V jeho případě totiž velmi reálně hrozilo, že za dlouhodobé průtahy v desítkách dozorovaných věcí bude zbaven funkce. Kárný senát své rozhodnutí nazval doslova „aktem milosrdenství“ a varoval, že případné další kárné řízení už nemůže skončit jinak než odebráním taláru. Podle Pavelkových nadřízených je to přitom jen otázkou času: Průtahy jsou mu vytýkány po celých sedmnáct let jeho působení na státním zastupitelství a jakákoliv snaha jeho práci zlepšit se naprosto míjí účinkem.

Číst

“Byl narušen princip hledání pravdy.” Proč chce šéfžalobce Zeman znovu otevřít Grygárkovu kauzu?

Toto je 9. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Městský soud v Praze chyboval, když případ bývalého náměstka pražského vrchního státního zástupce Libora Grygárka zastavil v rámci předběžného projednání obžaloby. S takovou se na Nejvyšší soud v polovině února obrátil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
„Otázka posouzení viny patří zásadně do rámce hlavního líčení,“ píše se v textu dovolání, který získal iROZHLAS.cz. Zeman požaduje, aby se kauza znovu projednala.
Grygárek čelil obžalobě kvůli tomu, že nedal pokyn ke stíhání lobbisty Romana Janouška kvůli kontům ve Švýcarsku. Aktuální vývoj označuje za zoufalost.

Číst

Vrchní soud: Zásadu řádného procesu nelze obětovat účelovosti a účelnosti trestního stíhání

Toto je 10. článek z celkem 48 v seriálu Prokuratura v Kondici

Senát Vrchního soudu v Praze (VS) v únoru potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze (MS), kterým zprostil obžaloby Martina Syneckého za trestný čin ohrožení utajované informace. VS minulý týden rozeslal písemné odůvodnění rozhodnutí, v němž soud vysvětluje právní názor na nepoužitelnost prostorových odposlechů, povolených soudem, v jiné trestní věci. „Úsilí o zjištění pravdy za každou cenu, tedy i za cenu porušení zákonných limitů, by vedlo k nezákonnostem a nepřípustné svévoli. Zásadu řádného zákonného procesu nelze obětovat účelovosti a účelnosti trestního stíhání, resp. použití „invazivních“ prostředků, mezi které tzv. prostorový odposlech zajisté patří,“ uvádí se v rozhodnutí, které má Česká justice k dispozici.

Číst